ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ทราย
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชัยนาท
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
Sry^^
รูปภาพ
: