ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nuna
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่
รูปภาพ
: