ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้ำ
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ไม่รู้
รูปภาพ
: