ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอย
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Love Jesus Build Movement
รูปภาพ
: