ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tar
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าทรงรักเราทุกคนและเราจงรักพระเจ้าเช่นกัน
รูปภาพ
: