ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นู๋นา
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ชั้นชื่อนา
รูปภาพ
: