ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ขุน
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Are you ReaL ?
รูปภาพ
: