ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นิวส์
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุตรดิตถ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Hi
รูปภาพ
: