ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เกศ
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าทรงแสนดีต่อคนบาปอย่างฉัน
รูปภาพ
: