ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Jah
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ภูเก็ต
การศึกษา
:
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนค่ะ
รูปภาพ
: