ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เพ็น
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Here I am to worship
รูปภาพ
: