ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Eliza
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
I could sing your love forever
รูปภาพ
: