ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
รุจ
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: