ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ณัฐ
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เป็นคนจริงใจ
รูปภาพ
: