ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฟ้า
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
อยากมีเพื่อนใหม่
รูปภาพ
: