ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตี๋
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัดดีคับ พระเจ้าอวยพร
รูปภาพ
: