ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้องแนน
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตรัง
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: