ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ซิบ
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ดีคับ
รูปภาพ
: