ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
joy
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
รักสงบ
รูปภาพ
: