ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Tong
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
GOD LOVE ME
รูปภาพ
: