ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Max
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ความรักดูได้จากการกระทำ ไม่ใช่จากคำที่พูด
รูปภาพ
: