ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยา
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ผู้เชื่อใหม่ค่ะ
รูปภาพ
: