ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เพียง
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กาฬสินธุ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
เป็นคริสเตียนคะ
รูปภาพ
: