ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tar
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีทุก ๆ คนครับ
รูปภาพ
: