ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โลตัส
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
I know that Jesus love me
รูปภาพ
: