ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ็กซ์
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
รักและจะเดินตามพระเยชู
รูปภาพ
: