ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
prime
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
รูปภาพ
: