ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แล็คคุง
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครปฐม
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมชื่อแล็คคุง ครับ
รูปภาพ
: