ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
may
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
I love u,JESUS
รูปภาพ
: