ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปิก
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
LoVE GoD
รูปภาพ
: