ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นิจ
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
นางสาวคนึงนิจ
รูปภาพ
: