ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บิว
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
มาแล้ว
รูปภาพ
: