ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
bass
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่รู้จัก
รูปภาพ
: