ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วัจน์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากให้คนไทยทุกคนรู้จักพระเจ้า
รูปภาพ
: