ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Nukky
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ภูเก็ต
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Secret violin
รูปภาพ
: