ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จูน
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักกฎหมาย/ทนายความ
คำแนะนำตัว
:
สวัดดีครับผมชื่อจูนครับอยู่สงขลาครับ
รูปภาพ
: