ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จ๊ะโอ๋
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครสวรรค์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
จงสรรญเสริญพระเจ้า
รูปภาพ
: