ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอ๋ม
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณทำ
รูปภาพ
: