ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
John
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พังงา
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Praise be to God!
รูปภาพ
: