ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอก
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: