ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้องใหม่
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กำแพงเพชร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: