ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปิ๊ก
อายุ
:
574 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
มหาสารคาม
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ฮันยอง ฮาเซโย
รูปภาพ
: