ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
yui
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Share of Love
รูปภาพ
: