ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอนนา
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สะวัดดี เจ้า
รูปภาพ
: