ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดู่
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้รู้จักคับ
รูปภาพ
: