ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อุ้ม
อายุ
:
21 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ น้องอุ้มค่ะ เป็นคริสเตียน สมาชิก โบสถ์มานาไทย
รูปภาพ
: