ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โยเอล
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากมีคนปรึกษาครับผม (อยากมีพี่เลี้ยง)
รูปภาพ
: