ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ๊กปิ๊ก
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีชาวคริสเตียนทุกท่าน
รูปภาพ
: