ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Eae
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
I Love GOD and Jesus
รูปภาพ
: