ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นู๋แม้ว
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่เกิดของความรู้
รูปภาพ
: